Tijdsbestedingsonderzoek voor commissie Herijking puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3489
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek BV

Samenvatting

Voor een goed werkend stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is het van belang dat er voldoende aanbod is van advocaten en mediators die daarbinnen werkzaam zijn. Een van de factoren die bepalen of er voldoende aanbod is, is de vergoeding die advocaten en mediators krijgen voor hun werkzaamheden. Om het aanbod van advocaten en mediators dat werkzaam is in het stelsel op peil te houden moet de vergoeding in verhouding blijven staan tot de daadwerkelijke tijdsbesteding in zaken. 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de puntentoekenningen per zaaksoort in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand nog corresponderen met de feitelijke tijdsbesteding door advocaten en mediators, gebaseerd op urenregistraties bij de raad voor rechtsbijstand. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt door een nog in te richten commissie die de puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand gaat herijken.