Internationale verkenning bevoegdheden bewaken en beveiligen (Deel 2)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3490b
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Het onderzoek is een internationale verkenning van bevoegdheden op het terrein van bewaken en beveiligen van personen in een aantal ons omringende landen. In het bijzonder zal worden nagegaan hoe de bevoegdheden om informatie te verzamelen zijn geregeld.
Het onderzoek is bedoeld om kennis en inspiratie op te doen ter voorbereiding van een (concept)wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zal met mogelijk maken dat de politie en KMar meer bevoegdheden krijgen (dan ze nu hebben) om informatie te verzamelen en te delen voor hun taak in het kader van bewaken en beveiligen van personen.
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Dit tweede deel betreft een verdiepende casusstudies voor het inventariseren van  (praktijk)ervaringen in (een aantal van) de geselecteerde landen of regio’s. Deel 1 betreft een overzichtsscan van landen onder de rechtsmacht van het EVRM met een relevant juridisch kader (projectnummer 3490a).