Onderzoek behoefte aan erkenning en ondersteuning van slachtoffers van de gijzeling in Bovensmilde

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3491
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Stichting ARQ

Samenvatting

Voor de 45-jarige herdenking van de gijzeling van een basisschool in Bovensmilde in het voorjaar van 1977 heeft een van de toenmalige leerlingen van de basisschool Kamerleden uitgenodigd en aandacht gevraagd voor de impact die de gijzeling heeft gehad op het leven van gegijzelden en de erkenning en hulp die zij missen. Dit heeft geresulteerd in Kamervragen over de aan slachtoffers geboden hulp. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is naar aanleiding hiervan in gesprek gegaan met getroffenen en de minister voor Rechtsbescherming heeft vervolgens opdracht gegeven tot het project Erkenning en ondersteuning slachtoffers Bovensmilde (EOSB). 
Dit onderzoek dient dit project te informeren over (door slachtoffers gedragen) mogelijkheden voor het bieden van erkenning en ondersteuning aan voormalige gegijzelden en levert daarmee een bijdrage aan de zorgvuldige omgang door de overheid met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis die zeer ingrijpend is geweest voor zowel individuele betrokkenen als de bredere maatschappij.