Kennistafel Daderprofielen cybercrime Oost Europa

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3492
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Het leven van burgers en organisaties speelt zich voor een groot deel online af. Ook criminelen maken in toenemende mate gebruik van de voordelen van de online wereld en dit vertaalt zich in een toename van cybercriminaliteit. Opsporingsdiensten signaleren een toenemende dreiging van cybercriminelen die gevestigd zijn in Oost-Europa. Over de profielen van dit type cybercriminelen is nog weinig bekend. Door middel van een kennistafel wordt de beschikbare kennis in kaart gebracht en bestaande hiaten daarin vastgesteld. Op basis hiervan kan eventueel vervolgonderzoek worden vormgegeven.