Evaluatie wet kansspelen op afstand (KOA)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3495
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

De opkomst van online gokken maakte het noodzakelijk om de Wet op de Kansspelen te moderniseren. Op 1 april 2021 trad na een lang wetgevingstraject de Wet kansspelen op AfstandĀ (KOA) in werking. Hiermee werd het, net zoals inmiddels in vele andere Europese landen het geval was, nu ook voor Nederlandse consumenten mogelijk om online te gokken bij legale vergunde aanbieders. Deze aanbieders moeten aan voorwaarden voldoen op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het tegengaan van fraude, witwassen en andere vormen van kansspel gerelateerde criminaliteit.

Het wetgevingstraject en ook de invoering daarvan verliep niet zonder discussie. Zowel illegale aanbieders, bestaande vergunninghouders als goede doelen roerden zich bij de rechter en bij beleidsmakers om hun belangen te behartigen. Daarnaast klonken in het maatschappelijke en politieke debat zorgen dat de legalisering van online kansspelen kan leiden tot ongewenste effecten. Denk hierbij aan een grote aanwas van nieuwe spelers, toename van problematisch speelgedrag en kansspelverslaving, onmatige deelname aan kansspelen door jongeren en andere kwetsbare groepen, manipulatie van sportwedstrijden (match fixing) of vermindering van de afdracht van loterijen aan sport, cultuur, natuur en andere goede doelen.
Deze evaluatie is een belangrijk moment om terug te blikken om de regulering van de online gokmarkt. Hoe heeft de regulering uitgepakt voor spelers, aanbieders en andere betrokkenen? Tot welke bedoelde en onbedoelde effecten heeft de Wet Koa geleid? En welke aanknopingspunten zijn er om de huidige praktijk rondom online gokken te verbeteren? Door deze en andere vragen te beantwoorden biedt deze evaluatie belangrijke informatie die gebruikt kan worden om het Nederlandse kansspelbeleid verder te verbeteren.