Analyse bij gevallen van (poging tot) moord en doodslag na huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3498
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UL - Faculty of Governance and Global Affairs

Samenvatting

Het bestrijden van geweld tegen vrouwen achter de voordeur staat vermeld in het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in (Europees en Caribisch) Nederland vergt verdere verbetering, mede naar aanleiding van het niet dalende aantal van fatale gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de standaard inzet van een wetenschappelijke review na (poging tot) moord en doodslag in huiselijke kring voor Nederland een geschikt instrument kan zijn dat bijdraagt aan het beleid en de aanpak van de ernstigste vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het voorkomen van femicide. Er wordt een verkenning uitgevoerd waarin enerzijds de ervaringen in het buitenland worden beschreven en anderzijds wordt nagegaan hoe, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten, dit instrument in (Europees en Caribisch) Nederland kan worden ingezet.