Kennistafel afwegingskader procederen door de overheid in het bestuursrecht

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3509
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Samenvatting

Procedures in het bestuursrecht blijken voor de burger regelmatig een teleurstellende ervaring op te leveren. Niet alleen vanwege de uitkomst maar ook vanwege de wijze waarop de procedure wordt gevoerd. Dat doet het vertrouwen tussen de burger en de overheid geen goed. Over het verbeteren van de relatie tussen overheid en burgers binnen het bestuursrecht en het versterken van het wederzijds vertrouwen is al veel geschreven. De minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd in 2024 te bezien in hoeverre een afwegingskader behoorlijk procederen in het bestuursrecht de overheid, gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de praktijk kan ondersteunen (Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 20 december 2023, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2023-2024, 31753, nr. 286, pag. 2).
In deze kennistafel wordt verkend wat de inhoud  van dit kader zou moeten zijn en welk karakter of status een dergelijk afwegingskader zou moeten hebben  om daadwerkelijk bij te dragen aan het voorkomen van escalatie van conflicten en zo burgergericht mogelijk te procederen.