Evaluatie van de Eenduidige landelijke afspraken (ELA)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3513
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Werknemers met een publieke taak kunnen geconfronteerd worden met geweld en agressie. Politie en OM treden hier sterk tegenop a.d.h.v. de 'Eenduidige Landelijke Afspraken' (ELA). In het onderzoek wordt nagegaan of deze afspraken voldoen of doorontwikkeling behoeven.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.