Verkennend onderzoek naar criminaliteit in de persoonlijke verzorgingsbranche

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3531
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Kwetsbare branches, zoals de persoonlijke verzorgingsbranche (die onder meer uit kapperszaken en nagelstudio’s bestaat), kunnen door criminelen misbruikt worden voor hun criminele activiteiten. Door criminele infiltratie in een branche kan criminaliteit gefaciliteerd en in stand worden gehouden, bijvoorbeeld omdat een bedrijf als dekmantel dient voor de import van chemicaliën ten behoeve van drugsproductie. Het maatschappelijk beeld is dat er binnen de persoonlijke verzorgingsbranche veel dekmantelconstructies in bestaan. Bij criminele activiteiten kan het gaan om (voorbereidingen van) drugsproductie en/of -opslag, het witwassen van crimineel geld en andersoortige criminaliteitsvormen zoals mensenhandel. In hoeverre dit maatschappelijke beeld strookt met de werkelijkheid, is op basis van bestaand onderzoek niet duidelijk.
Het verkennende onderzoek moet inzicht bieden in de aard, omvang en mechanismen van de verschillende criminaliteitsvormen die voorkomen binnen de persoonlijke verzorgingsbranche in Nederland. Ook moet het onderzoek inzichtelijk maken hoe de weerbaarheid van de persoonlijke verzorgingsbranche tegen die criminaliteitsvormen verhoogd kan worden.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.