Prof. dr. A.M. (André) van der Laan
Beeld: ©WODC

Prof. dr. A.M. (André) van der Laan

Functie
Kennislijncoördinator en senior onderzoeker
Specialisme
Jeugd- en adolescentencriminaliteit, adolescentenstrafrecht, criminaliteitstrends, buitengerechtelijke afdoeningen
Werkt bij
IWB - kennislijn Jeugdcriminaliteit
E-mailadres
a.m.van.der.laan@wodc.nl

Biografie

Prof. dr. A.M. (André) van der Laan is bijzonder hoogleraar Jeugd en Adolescentencriminaliteit bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling Jeugdrecht, van de Universiteit Leiden, en senioronderzoeker en kennislijn coördinator jeugdcriminaliteit bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Hij studeerde ontwikkelingspsychologie aan de universiteit Leiden. In 2004 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Weerspannigheid en delinquentie’. Zijn onderzoeksinteresse betreft ontwikkelings- en levensloop criminologische vragen en evaluaties van justitieel (jeugd)beleid en sancties. Hij doet onderzoek naar (verklaringen voor) ontwikkelingen in jeugd- en adolescenten criminaliteit, cybercriminaliteit en evalueert justitiële aanpakken gericht op jeugdcriminaliteit zoals het adolescentenstrafrecht en buitengerechtelijke interventies als Halt. Ook is hij geïnteresseerd in het naleven van kinderrechten in de tenuitvoerlegging van politie- en justitieaanpakken. Onder zijn leiding is vanuit het WODC het onderzoeksprogramma Monitoren en evalueren Adolescentenstrafrecht uitgevoerd (2015-2022). Momenteel wordt onder zijn begeleiding de Monitor Jeugdcriminaliteit 2022-2026, inclusief de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugddelinquentie, uitgevoerd en vindt een evaluatie plaats van de Halt-interventie.

Nevenactiviteiten

Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en van de redactieraad van Secondant

Selectie onderzoeken / publicaties

Zie ook:

Meer publicaties zijn te vinden op ResearchGate.