dr. M.L. (Maria) Berghuis
Beeld: ©WODC

dr. M.L. (Maria) Berghuis

Functie
Onderzoeker
Specialisme
Gevangenisstraf, gevangenisbezoek, effectiviteit van interventies, recidive
Werkt bij
IWB - kennislijn Straffen & maatregelen
E-mailadres
m.l.berghuis@wodc.nl

Biografie

Dr. Maria Berghuis werkt als onderzoeker bij het WODC. In juni 2013 studeerde zij magna cum laude af in sociale wetenschappen aan de University College Utrecht. Zij vervolgde haar studie aan de University van Oxford voor een MSc in Evidence Based Social Interventions. Voor haar masterscriptie (inmiddels gepubliceerd: Reentry Programs for Adult Male Offender Recidivism and Reintegration: A Systematic Review and Meta-Analysis - Maria Berghuis, 2018 (sagepub.com)) heeft zij een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de effectiviteit van re-integratie programma’s voor (ex-)gedetineerde mannen. Na haar studie was zij werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden als docent en vervolgens promovenda. Haar proefschrift ‘Receiving Visits in Dutch Prisons: a study on the determinants and consequences of prison visitation’ schreef zij eveneens bij dit instituut. Na haar promotie was zij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker voor de Life in Custody study: een grootschalig onderzoek naar het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen. Sinds november 2022 is ze bij het WODC werkzaam als onderzoeker van de kennislijn Straffen en Maatregelen.

Publicaties

Zie: ‪Maria Berghuis - ‪Google Scholar