S.E. (Sanne) Boschman
Beeld: ©Secondant

S.E. (Sanne) Boschman

Functie
Onderzoeker
Werkt bij
IWB - kennislijn Straffen & maatregelen
E-mailadres
s.e.boschman@wodc.nl

Biografie

Sanne Boschman werkt sinds 2019 als wetenschappelijk medewerker bij het WODC. Haar onderzoek richt zich op de effecten van straffen en maatregelen op re-integratie en recidive, de samenhang tussen re-integratie en recidive en verschillen tussen groepen in recidive.


Sanne Boschman studeerde demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2015 is zij gepromoveerd aan de TU Delft op Selectief Verhuisgedrag, Segregatie en Buurteffecten. Vervolgens werkte zij aan de Universiteit Utrecht aan onderzoek naar sociale netwerken, uitkeringsafhankelijkheid en arbeidsmarktkansen.

Selectie onderzoeken / publicaties

Kijk voor een overzicht van alle publicaties van Sanne Boschman op Google Scholar.