WODC in transitie (2019-2021)

Naar aanleiding van mediaberichten over een voormalig onderzoeker van het WODC die gewag maakte van oneigenlijke beïnvloedingspogingen van beleidsambtenaren op de totstandkoming van enkele WODC-rapporten heeft de minister van Justitie en Veiligheid drie onderzoekscommissies ingesteld. De integrale kabinetsreactie op de drie rapporten bevat een reeks maatregelen die de onafhankelijkheid van het WODC beogen te verstevigen en oneigenlijke beïnvloeding van haar werkzaamheden vanuit ‘beleid’ beogen te minimaliseren. Een van de maatregelen behelsde de instelling van een ‘transitie-adviseur’, Paul 't Hart die toeziet op de uitvoering en effecten van de maatregelen en daarover onafhankelijk rapporteert.

Afgelopen december 2021 heeft toenmalig minister van JenV Grapperhaus het eindrapport van Paul ’t Hart vanuit zijn rol als transitieadviseur over de relatie tussen JenV en WODC aan de Tweede kamer gestuurd.

Voor de volledigheid is hier een overzicht van de vier (tussen)rapportages met reacties van de minister van J&V.

Rapportages Paul 't Hart

  1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z00775&did=2020D01685 (onder de bijlagen, voorlaatste document)
  2. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z13000&did=2020D27751 (inclusief de reactie van minJenV)
  3. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z05184&did=2021D11434 (inclusief de reactie van minJenV)
  4. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z22538&did=2021D47810 (inclusief de reactie van minJenV)