Justitiële Verkenningen

Het tijdschrift Justitiële Verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het WODC en Boom Juridisch. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar en belicht justitiële trends en ontwikkelingen.

©©Tim Bradbury/Getty Images/AFP

Meest recente editie: Trends in kunstcriminaliteit (2020, nr. 4)

Het thema van editie 2020, nr.4 is Trends in kunstcriminaliteit. Deze editie is digitaal beschikbaar met volledige tekst, inleiding en afzonderlijke artikelen.

Het inleidende artikel, geschreven door Noah Charney, beschrijft de kenmerken van de hedendaagse kunstcriminaliteit, die vooral het speelveld van de georganiseerde misdaad is geworden. In de bijdrage van Christoph Rausch, Léonie Bouwknegt, Jeroen Duijsens en Frank Assendelft staat de financialisering van kunst centraal en het wijdverbreide witwassen van geld op de kunstmarkt. Saskia Hufnagel analyseert de aanpak van kunstcriminaliteit op Europees niveau en constateert dat de opsporing en vervolging van daders niet eenvoudig is. Richard Bronswijk en Fons van Gessel bespreken de aanpak van de Nederlandse politie als het gaat om criminele praktijken in de kunst-, antiek- en cultuurgoederenhandel. Jos van Beurden bespreekt het recente adviesrapport van de Nederlandse Raad voor Cultuur over de teruggave van kunst en cultuurgoederen afkomstig uit voormalige Nederlandse koloniën. Tot slot een artikel van Joris Kila over iconoclasme en de terugkeer van ‘de beeldenstorm’. De auteur verklaart de toename van agressie jegens standbeelden en andere cultuurgoederen  uit de grotere nadruk op identiteit in de huidige tijd.