Over Justitiële verkenningen

Het tijdschrift Justitiële verkenningen is een onafhankelijke uitgave van het WODC, in samenwerking met Boom Juridisch. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Elke editie behandelt een specifiek thema. 

Als tijdschrift van het WODC levert Justitiële verkenningen een belangrijke bijdrage aan de missie van het kennisinstituut. Die missie is om actuele kennis, verbeterpunten en oplossingsrichtingen uit toegepast wetenschappelijk onderzoek te leveren aan de makers, uitvoerders en controleurs van Rijksoverheidsbeleid op het gebied van justitie en veiligheid. Justitiële verkenningen draagt daaraan bij door:

 • state of the art-kennis: vanuit verschillende perspectieven beschrijven en toegankelijk maken van actuele thema’s binnen het justitie- en veiligheidsdomein. 
 • een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk: toegankelijk en toepasbaar maken van onderzoek en wetenschappelijke kennis voor wie er mee werkt. 

Door Justitiële verkenningen kunnen lezers zich snel inlezen op een bepaald onderwerp binnen het werkveld, hun evidence-based kennis verhogen en een brede(re) blik ontwikkelen ten aanzien van een onderwerp. 

Het ISSN van Justitiële verkenningen is 0167-5850.

Redactie

De redactie van Justitiële verkenningen is onafhankelijk en bestaat uit gerenommeerde wetenschappers en praktijkprofessionals uit het vakgebied. De redactie bepaalt de thema’s en reviewt alle artikelen voor publicatie.

Redactieleden

 • prof. dr. W. (Wim) Bernasco
 • R. (Ryanne) Bleumink MA
 • prof. mr. dr. M.M. (Miranda) Boone
 • dr. A.G. (Andrea) Donker (voorzitter)
 • M. (Manon) van der Meer MSc. (vicevoorzitter)
 • dr. J. (Joost) van Onna
 • dr. B. (Bob) van der Vecht
 • dr. J.A. (Johan) van Wilsem
 • dr. S. (Simon) Zebregs

Redactiesecretariaat

drs. A.T.H. (Astrid) van der Schee
e-mail: jv@boom.nl

Artikelvoorstellen of conceptartikelen kunnen per e-mail verzonden worden naar de redactiesecretaris. Ook is de auteursinstructie van Justitiële verkenningen bij haar op te vragen.