Justitiële verkenningen, 2019, nr. 3 - Justitieel toezicht in de samenleving

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv 2019/03) is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving.

Dit themanummer is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving. Vanuit een rechtsfilosofische en rechtstheoretische invalshoek bespreekt Jeroen ten Voorde de betekenis van autonomie bij toezicht, de positie van de autonome persoon die object is van toezicht en de verschillende doelen van toezicht. Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta beschrijven de situatie van ex-gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Zij interviewden hen over de opgelegde voorwaarden en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Miranda Boone presenteert de resultaten van een internationaal vergelijkende studie naar situaties waarin ondertoezichtgestelden zich niet aan de voorwaarden van toezicht houden en de reactie daarop van autoriteiten. Mechtild Höing en Audrey Alards beschrijven de geschiedenis, de werkwijze en verspreiding van de zogeheten Circles of Support and Accountability (COSA). In dit model ondersteunen burgervrijwilligers veroordeelde zedendelinquenten bij hun resocialisatie. Ten slotte geeft Katy de Kogel inzicht in de wijze waarop al langer bestaande én nieuwere technologische hulpmiddelen worden ingezet bij het uitoefenen van justitieel toezicht en hoe deze middelen ondertoezichtgestelden kunnen helpen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201903-justitieel-toezicht-in-de-samenleving.aspx

Zoeken in het JV-archief

388 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Justitieel toezicht in de samenleving

Het aantal mensen onder justitieel toezicht is in de laatste decennia explosief gestegen, zowel in Nederland als daarbuiten....

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/03 | 23-07-2019

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/02 | 27-05-2019

Rechtspraak om de hoek

In dit themanummer ‘Rechtspraak om de hoek’ staat de (fysieke) afstand van de rechtspraak tot de burger centraal. In de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/01 | 21-03-2019

Onveiligheidsgevoelens

Het tegengaan van (niet functionele) gevoelens van onveiligheid is in de afgelopen jaren een bijna net zo belangrijk doel van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/06 | 18-12-2018

De digitalisering van georganiseerde misdaad

De digitalisering van de samenleving en het massale gebruik van internet hebben de samenleving in de afgelopen decennia...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/05 | 18-10-2018

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/04 | 03-09-2018

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Keuzemenu