Tijdschrift Justitiële verkenningen

Het tijdschrift Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het WODC en Boom Juridisch. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en belicht justitiële trends en ontwikkelingen.

Beeld: ©IJzersterk.nu

Meest recente editie: Sport en integriteit

In dit themanummer is geprobeerd om actuele onderzoeken en ontwikkelingen rond het thema ‘sport en integriteit’ vanuit verschillende perspectieven te belichten. Het themanummer is niet representatief voor de sport in de brede zin van het woord – de voetballerij domineert in diverse bijdragen –, maar laat wel een aantal relevante facetten zien van integriteitsschendingen in de sport en de maatschappelijke reactie daarop (dan wel het uitblijven daarvan). 

Na lezing van dit themanummer zal de lezer dus zeker niet alles weten over integriteitsschendingen in de sport en de wijze waarop daarmee wordt omgesprongen. Er ligt wat dat betreft nog een groot terrein braak voor verder onderzoek. Niettemin verwachten we dat de verschillende artikelen kunnen bijdragen aan een bredere maatschappelijke discussie over de schaduwzijden van de sport. Een ding is wel duidelijk: ervan wegkijken is geen optie.

De editie Justitiële verkenningen 2023/01 is digitaal beschikbaar met volledige tekst, inleiding en afzonderlijke artikelen.