Tijdschrift Justitiële verkenningen

Het tijdschrift Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het WODC en Boom Juridisch. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en belicht justitiële trends en ontwikkelingen.

Beeld: ©WODC / Nico Garstman/ANP Foto

Meest recente editie: Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Deze editie is digitaal beschikbaar met volledige tekst, inleiding en afzonderlijke artikelen.

De tijd dat gewelddadige afrekeningen zich beperkten tot de onderwereld ligt achter ons. De schokkende moorden op journalist Peter R. de Vries in 2021 en op advocaat Derk Wiersum in 2019 laten zien dat extreem geweld in een veel bredere kring om zich heen grijpt. Eerder maakte de Nederlandse samenleving ook al kennis met het fenomeen ‘vergismoorden’ en met liquidaties van familieleden van criminelen. Zowel De Vries als Wiersum waren betrokken bij het Marengoproces, de eerste als adviseur van kroongetuige Nabil B., de tweede als diens raadsman. Betekent dit nu dat we (toevallig) te maken met een zeer agressieve misdaadgroep, die rond Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, die alles en iedereen uit de weg probeert te ruimen die in de weg zit? Of is hier sprake van een bredere trend? Is de rechtsstaat in het geding? Kunnen rechters, officieren, advocaten en misdaadjournalisten onderhand niet meer veilig over straat? Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘Georganiseerde criminaliteit en ondermijning’ gaat hier uitgebreid op in en besteedt ook aandacht aan de verschillende manieren waarop individuen betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit. Daarnaast wordt ingehaakt op het recente debat over witwassen en de Nederlandse belastingwetgeving en krijgt de strijd tegen ondermijning aandacht. Tot slot leert een historische terugblik dat in Nederland het beheersen van de drugscriminaliteit altijd belangrijker is geweest dan de bestrijding ervan.