Justitiële Verkenningen

Het tijdschrift Justitiële Verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het WODC en Boom Juridisch. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar en belicht justitiële trends en ontwikkelingen.

©ANP

Meest recente editie: De slimme stad (2020, nr. 3)

Het thema van editie 2020, nr.3 is De slimme stad. Deze editie is digitaal beschikbaar en bevat de volgende artikelen:

  1. Het eerste artikel, geschreven door Bart Karstens, Linda Kool en Rinie van Est, gaat in op het contrast tussen het hedendaagse ideaal van de slimme stad en de weerbarstige praktijk van smart city-projecten. Zij doen verslag van hun onderzoek naar het verloop van enkele van deze projecten in de gemeente Eindhoven.
  2. De bijdrage van Saskia Naafs is gewijd aan de jammerlijke mislukking van Quay Side, een ambitieus smart city-project in de Canadese stad Toronto. Quay Side komt naar voren als een typisch voorbeeld van een top-down, technologiegedreven, ondoorzichtig model van een slimme stad, waarbij de overheid en burgers op een zijspoor zijn geraakt in het planningsproces.
  3. Marc Schuilenburg ziet dat slimme veiligheidstechnieken een nieuwe vorm zijn van psychomacht. Hij definieert psychomacht als de wijze waarop slimme technieken menselijk gedrag automatisch in een bepaalde richting sturen door het bewustzijn te beïnvloeden.
  4. In de bijdrage van Liesbet van Zoonen staat de vraag centraal hoe publieke conflicten over de slimme stad een plek kunnen krijgen in de ontwikkeling van die stad, waardoor de democratische grondslag en legitimiteit worden versterkt.
  5. Jiska Engelbert verkent de mogelijkheden voor de (lokale) overheid om daadwerkelijk als hoeder van publieke waarden en belangen in de (slimme) stad op te kunnen treden.
  6. In het laatste artikel grijpt Maša Galič terug op het werk van de Franse filosoof en socioloog Henri Lefebvre (1901-1991), die het begrip ‘recht op de stad’ introduceerde. Zij onderzoekt hoe een recht op de slimme stad zodanig kan worden geformuleerd dat een tegenwicht wordt geboden aan de focus op technologie en aan allerlei vormen van indringende surveillance en controle.