Tijdschrift Justitiële verkenningen

Het tijdschrift Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het WODC, in samenwerking met Boom Juridisch. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie, verschijnt vier keer per jaar en belicht trends en ontwikkelingen op het gebied van justitie en veiligheid. 

Elke editie van Justitiële verkenningen staat in het teken van een thema. Het tijdschrift is gratis te lezen via deze website, daarnaast is het mogelijk een betaald abonnement met allerlei extra’s af te sluiten. 

Laatst verschenen editie:

Artificiële intelligentie, justitie en veiligheid - Justitiële verkenningen 2024-1

Beeld: ©Bureau IJzersterk met behulp van AI

In dit themanummer staan drie aandachtspunten centraal. In de eerste plaats het zoeken naar evenwicht tussen enerzijds de beloften die AI biedt voor een rechtvaardiger en veiliger samenleving, en anderzijds de risico’s die er mee verbonden zijn en de manieren waarop deze risico’s beperkt kunnen worden. In de tweede plaats een accent op de actualiteit. De bijdragen gaan vooral over lopend onderzoek en over AI-toepassingen die nog volop in ontwikkeling zijn. De auteurs beschrijven ook minder succesvolle ervaringen, en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Ook richten velen de blik vooruit door toekomstige ontwikkelingen te verkennen. In de derde plaats nadruk op praktijkgerichte toepassingen van AI. Er komen uiteenlopende sectoren en organisaties in de strafrechtketen en het veiligheidsdomein aan bod, waaronder gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee en forensische zorg.