Illegale verkoop softdrugs zorgelijk, overlast coffeeshops beperkt

Coffeeshoptoerisme – het kopen van hasj/wiet in de coffeeshop door niet-ingezetenen – komt in meer of mindere mate voor in vier van de vijf onderzochte gemeenten. Illegale verkoop is zorgelijk, steeds meer verloopt dat via internet.

Onderzoeksbureau Breuer & Intraval heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar coffeeshoptoerisme, softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast en illegale verkoop van softdrugs in Nederland in 2018. Het onderzoek is de vijfde meting van de Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid.

Lokale experts (gemeente- en politiemedewerkers) hebben in beperkte mate kennis over of en in welke mate softdrugstoerisme (het kopen van softdrugs – en dus niet harddrugs – door niet-ingezetenen buiten de coffeeshop) voorkomt in hun gemeente. In twee derde van de onderzochte gemeenten waarin lokale experts zicht hebben op het softdrugstoerisme, is volgens hen daarvan sprake.

De situatie met betrekking tot de illegale verkoop van softdrugs is volgens de onderzoekers zorgelijk te noemen. Er is weinig zicht op dit fenomeen en lokale experts – vooral politiefunctionarissen – die zich intensief met het onderwerp bezighouden, signaleren dat illegale verkopers inventiever lijken te worden. Zo krijgen zij signalen dat er steeds meer via het internet op bestelling wordt gewerkt. Deze mogelijke overgang naar minder zichtbare vormen van drugshandel zou kunnen leiden tot een verminderde grip op de illegale verkoop van softdrugs en een grotere vermenging met de illegale markt voor harddrugs.

Problemen rondom coffeeshops lijken in beperkte mate voor te komen. In ruim tweederde van de onderzochte gemeenten is volgens lokale experts geen sprake van overlastgevende voorvallen rondom coffeeshops. In de overige gemeenten komen deze voorvallen in beperkte mate voor. Problemen rond coffeeshops worden voornamelijk veroorzaakt door verkeersopstoppingen, parkeerproblemen en rondhangende personen.

Lees het volledige rapport: Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: meting 2018.