Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2021

Er is een nieuwe editie verschenen van de webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur"(C&B). Dit is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De publicatie verschijnt eens per jaar en bevat gegevens over de jaarlijkse hoeveelheid gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het civiel- en bestuursrecht, het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp, de hoeveelheid personen die werkzaam zijn in juridische beroepen en de overheidsuitgaven aan civiele en bestuursrechtspleging.

Deze gegevens worden verzameld om een meerjarig overzicht te kunnen geven van ontwikkelingen in het civiel- en bestuursrecht en buitengerechtelijke geschilbeslechting. De publicatie biedt een uniform overzicht van deze gegevens, die veelal terug gaan tot 2005. Ze zijn interessant voor een breed publiek van beleidsmakers, onderzoekers en medewerkers van onderzoeksinstellingen, diverse beroepsgroepen en de pers.

De webpublicatie omvat bijna 87 tabellen, die thematisch zijn geordend in 5 hoofdstukken. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar.
Rechtspleging Civiel en Bestuur is een coproductie van het WODC en de Raad voor de rechtspraak.

De tabellen zijn te vinden op de webpagina 'Rechtspleging Civiel en Bestuur'. Op die webpagina treft u ook de oudere rapporten in deze reeks en thematische factsheets over de onderwerpen die in C&B aan de orde komen.