WODC-publicaties 2023 - week 43

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten - Over de advocatuur als maatschappelijke onderneming

Er gaan steeds meer stemmen op om ‘alternatieve bedrijfsstructuren’ voor advocaten toe te staan, zoals de mogelijkheid voor niet-advocaten om in het kapitaal van een advocatenkantoor deel te nemen. Nu is dat nog niet of nauwelijks mogelijk. Terwijl zulke investeringen bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan betaalbare en goede juridische dienstverlening aan particulieren en kleine ondernemers. Met duidelijke reguleringsdoelen en een onafhankelijke regelgever kunnen nieuwe vormen van toegankelijke juridische dienstverlening voor een brede groep mensen de ruimte krijgen en kunnen ongewenste aanbieders worden geweerd. Een vergunningplicht voor advocatenkantoren, naast de eisen die aan individuele advocaten worden gesteld, kan ervoor zorgen dat de kernwaarden van advocaten, zoals onafhankelijkheid en integriteit, geborgd blijven. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het WODC.

Meer bedrijfsmodellen in de advocatuur biedt kansen voor rechtzoekenden en advocaten

Mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles - verkennend onderzoek

Als er in een pand drugs worden gevonden of wanneer er spullen aanwezig zijn waarmee je drugs kunt maken, kunnen burgemeesters een waarschuwing geven, een dwangsom opleggen of het pand (tijdelijk) sluiten. Daarvoor is artikel 13b Opiumwet - ook wel bekend als de Wet Damocles - de basis. Vooral een sluiting kan grote gevolgen hebben voor bewoners, omwonenden en verhuurders. Een door de Tweede Kamer gewenste periodieke monitor van deze gevolgen blijkt praktisch niet haalbaar en uitvoerbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van Pro Facto en Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het WODC (zie ook deze animatie over het onderzoek). De onderzoekers zien wel alternatieven om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van een woningsluiting die vooral voor bewoners ingrijpender kunnen zijn dan de beoogde effecten van de Damoclesmaatregel

Ingrijpen door burgemeesters bij drugsproblemen in panden: Hoe breng je de gevolgen in kaart?