Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2022

Er is een nieuwe editie verschenen van de webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur"(C&B). Dit is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De publicatie verschijnt eens per jaar en bevat gegevens over gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het civiel- en bestuursrecht, waaronder het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp, het aantal personen dat werkzaam is in juridische beroepen en de overheidsuitgaven aan civiele rechtspleging en bestuursrechtspleging.

Met de gegevens kan een meerjarig overzicht worden gegeven van ontwikkelingen in de civiele- en bestuursrechtspleging en buitengerechtelijke geschilbeslechting. De publicatie biedt een uniek overzicht van ontwikkelingen in het rechtsbestel, dat veelal teruggaat tot het begin van deze eeuw. Ze zijn interessant voor een breed publiek van beleidsmakers, onderzoekers en medewerkers van onderzoeksinstellingen, diverse beroepsgroepen en de pers.

De Rechtspleging Civiel en Bestuur is een coproductie van het WODC en de Raad voor de rechtspraak. De webpublicatie omvat 87 tabellen, die thematisch zijn geordend in verschillende hoofdstukken. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar. Deze gegevens helpen om inzicht te krijgen in vragen als:

  • Hoe vaak wordt er rechtshulp verleent en in wat voor soort zaken?
  • Hoe vaak verloopt de procedure buiten de rechter om en wat is de doorlooptijd van deze procedures?
  • Hoeveel civiele rechtszaken vinden er plaats en wat is het financieel belang van deze zaken?
  • Hoeveel personeel is werkzaam bij de rechtspraak en hoeveel advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn er?
  • Hoeveel geld geeft de overheid uit aan rechtspraak en wat is de kostprijs van bepaalde type zaken?
  • Hoe tevreden zijn burgers over de rechtspraak en hoeveel tuchtrechtzaken en klachten zijn er ingediend?

De tabellen zijn te vinden op de webpagina 'Rechtspleging Civiel en Bestuur'. Op die webpagina treft u ook de oudere rapporten in deze reeks en thematische factsheets over de onderwerpen die in C&B aan de orde komen.