Vastgoed belangrijkste witwasrisico voor Caribisch Nederland

Witwassen via de vastgoed-/onroerendgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden (NRA BES).

Andere belangrijke witwasrisico’s die voor alle drie eilanden gelden, zijn witwassen via vergunde banken, via ondergronds bankieren en onvergunde geldtransactiekantoren, en via het fysiek (ver)plaatsen van contant geld via de zee en/of lucht. Voor Bonaire kwamen in de tweede NRA BES nog drie andere grote witwasrisico’s naar voren: witwassen via rechtsvormen, via loan back constructies en via het fingeren van bedrijfsomzet. Omdat voor het optreden van terrorismefinanciering op de Caribisch-Nederlandse eilanden geen aanwijzingen werden gevonden, focust de tweede NRA BES zich op het vaststellen van de belangrijkste witwasrisico’s.

Het onderzoek baseert zich op de methodologie die – eveneens door het WODC - is toegepast in de Europees-Nederlandse NRA’s voor witwassen en terrorismefinanciering uit 2020. In het onderzoek zijn de belangrijkste witwasdreigingen geïdentificeerd door experts die een rol spelen bij de preventie en/of repressie van witwassen, waarna zij de potentiële impact van deze dreigingen en de weerbaarheid van het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en/of repressie van witwassen hebben vastgesteld. Per dreiging is vervolgens de potentiële impact afgezet tegen de weerbaarheid. Dit resulteert in een ordening van de witwasdreigingen naar de resterende potentiële impact die niet door het beleidsinstrumentarium wordt afgedekt.