Justitiële jeugdzorg

In Nederland bestaan verschillende jeugdgevangenissen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. In die inrichtingen krijgen jongeren opvoeding en zorg, in de hoop dat ze niet weer in de fout gaan na hun vrijlating. Krijgen de jongeren de juiste voorzieningen en verloopt het plaatsingsproces goed? Het WODC heeft allerlei onderzoeken uitgevoerd over justitiële jeugdzorg.

Lopend onderzoek