Rechtspleging en rechtshulp

In onze samenleving zoeken mensen steeds vaker een gerechtelijke oplossing voor hun problemen. Het aantal civielrechtelijke zaken dat voor de rechter wordt gebracht is zo groot dat het de strafrechtzaken overtreft, zowel in aantallen zaken als in werklast. Het WODC onderzoekt onder meer hoeveel burgers het recht zoeken, hoe het recht functioneert en wat de belasting is van ons rechtssysteem in het bestuursrecht, civielrecht en strafrecht.

Enkele projecten zijn structureel van aard; daarbinnen wordt informatie periodiek verzameld. Dit zijn: de Monitor Rechtspleging civiel en bestuur, de geschilbeslechtingsdelta burgers, Geschillen binnen het mkb en de Factsheet Scheidingen.