Resocialisatie MJC

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3034e
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.

Dit onderzoek betreft een haalbaarheidsonderzoek naar resocialisatiekenmerken en politierecidive bij jeugdige criminelen. Recidive is een belangrijk thema, omdat ieder jaar relatief veel jeugdige criminelen, zeker gezien hun jonge leeftijd, recidivisten zijn (A.M. van der Laan en M.G.J.C. Beerthuizen, Monitor Jeugdcriminaliteit 2017 - ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017, 2018). Het gaat in op de vraag welke resocialisatiekenmerken er zijn en of politierecidive van jeugdige verdachten en strafrechtelijke daders meetbaar is in de tijd. En zo ja, of ontwikkelingen in deze resocialisatiekenmerken en politierecidive gedocumenteerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Dit is een deelproject van een onderzoek dat bestaat uit vijf delen. De andere deelprojecten zijn: Overkoepelend Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 (3034A), Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034B), Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC (3034C) en Hotspots MJC (3034D).