Good practices voor rechtshandhaving en veiligheid

Op 20 september 2019 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het onderzoek “Hoe doen de buren dat? Verslag van een zoektocht naar regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland” naar de Tweede Kamer gestuurd. 

oel van het onderzoek was het verwerven van inzicht in hoe andere Caribische eilanden met een min of meer vergelijkbare bestuursvorm als Caribisch Nederland (Amerikaans, Frans en Brits) hun rechtshandhaving en crisisbeheersing hebben ingericht. Er is onderzoek gedaan op de British Virgin Islands (BVI), Guadeloupe en de US Virgin Islands (USVI). Met betrekking tot regionale good practices die mogelijk bruikbaar zijn voor Caribisch Nederland en de Caribische regio is gekeken naar detentievoorzieningen, jeugdstrafrecht, toegang tot het recht, crisismanagement en grensbewaking. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Universiteit van Curaçao in opdracht van het WODC.

Lees het volledige rapport: Hoe doen de buren dat? Verslag van een zoektocht naar regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland.