WODC-publicaties 2023 - week 45

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Nieuwe afdeling Informatievoorziening en Datamanagement

De visitatiecommissie concludeerde in 2022 dat het WODC er goed aan doet om zijn ICT en data-innovatie stevig te borgen. Daarmee kunnen we de snelle veranderingen op dit terrein bijhouden of zelfs voorblijven. Daarnaast wil het WODC voldoen aan de nieuwe, verscherpte regels van informatievoorziening in het kader van bijvoorbeeld het rijksbrede programma ‘Open op Orde’. Om dit mogelijk te maken is besloten om een nieuwe afdeling Informatievoorziening en Datamanagement (I&D) op te richten. Deze afdeling is zowel ondersteunend als richtinggevend op het digitale domein.

Nieuwe afdeling Informatievoorziening en Datamanagement

André van der Laan benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit in Leiden

Op 1 november is voor het eerst een bijzondere leerstoel ingesteld vanuit het WODC. Collega André van der Laan wordt bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden. Van der Laan combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als senior onderzoeker en kennislijncoördinator Jeugdcriminaliteit bij het WODC. De bijzondere leerstoel komt voort uit een samenwerking tussen het WODC, het Leids Universitair Fonds (LUF) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de universiteit Leiden. De leerstoel richt zich op het nader duiden en verklaren van ontwikkelingen in de criminaliteit door jeugdigen en adolescenten. En op het evalueren van (buiten)strafrechtelijke aanpakken gericht op deze leeftijdsgroepen. Van der Laan wil daarbinnen specifieke aandacht geven aan het naleven van mensen- en kinderrechten in de praktijk.

André van der Laan benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit in Leiden

WODC wijzigt de D naar Data en wordt Kennisinstituut voor de rechtsstaat

Vandaag, tijdens het jubileumcongres in het kader van het 50-jarig bestaan, presenteerde het WODC twee belangrijke besluiten die de sinds 2019 ingeslagen strategische koers verder verstevigen. Vanaf 2024 wil het WODC nog meer impact maken ten behoeve van de samenleving. Door nog explicieter bij te dragen aan behoud en verbetering van de rechtsstaat*. Daarnaast is het belang van datagedreven werken de laatste jaren enorm toegenomen, ten koste van de bibliotheekfunctie. Om die reden verdwijnt het woord ‘documentatie’ uit de naam en verandert deze in: Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum. De bredere focus is terug te vinden in de toevoeging ‘Kennisinstituut voor de rechtsstaat’.

WODC wijzigt de D naar Data en wordt Kennisinstituut voor de rechtsstaat

Het WODC en vijftig jaar onderzoek (Justitiële verkenningen, 2023/03)

Vijftig jaar onderzoek, kennis, inzicht én impact komt samen in een bijzonder themanummer van Justitiële verkenningen (Jv) dat geheel is gewijd aan het gouden jubileum van het WODC. Zo’n jubileum is een bijzonder moment om bij stil te staan en op te reflecteren. Dit themanummer is opgebouwd rond de ontwikkeling van kennisgebieden waarin het WODC een rol speelde en nog steeds speelt. Daarnaast is ter afsluiting een bijdrage opgenomen van Gerty Lensvelt-Mulders, de huidige directeur van het WODC, waarin zij ingaat op de toekomst van het WODC.

Justitiële verkenningen in het teken van 50 jaar onderzoek door het WODC

Beluister de podcasts van het WODC!

Sinds kort heeft het WODC een eigen podcastkanaal op Spotify met de naam Dossier WODC. Hierop kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met het onderzoek dat het WODC uitvoert.

Beluister de podcasts van het WODC!