Wet Hervorming herziening ten voordele doeltreffend

Wet Hervorming herziening ten voordele doeltreffend

De Wet Hervorming herziening ten voordele bracht in 2012 twee grote veranderingen in de herzieningsregeling ten voordele van een veroordeelde.

Met de wet werd het voor veroordeelden mogelijk om een verzoek tot een nader onderzoek in te dienen bij de procureur-generaal naar het mogelijke bestaan van een novum. Daarnaast werd het ‘novumcriterium’ zelf, als grond voor herziening, wettelijk verruimd. Ook een nieuw gegeven dat niet van feitelijke aard is, kan nu een grond voor herziening opleveren. Het uitzonderlijke karakter van herziening van afgesloten strafzaken als buitengewoon rechtsmiddel moest echter behouden blijven.

De Erasmus Universiteit Rotterdam deed in opdracht van het WODC onderzoek naar de effecten van de wet over de periode oktober 2012 tot 2017 en concludeerde dat de wet doeltreffend is. Volgens de onderzoekers slaagt de wet erin meer ruimte te bieden voor herziening van een veroordeling, of de noodzaak daartoe te doen onderzoeken, zonder dat te snel of te veel kan worden getornd aan de eerdere onherroepelijke veroordeling.

In de onderzochte periode zijn 42 verzoeken tot een nader onderzoek ingediend bij de procureur-generaal. Het gaat hierbij vooral om levensdelicten. In vier gevallen is het verzoek tot nader onderzoek toegewezen (de Hilversumse showbizzmoord-zaak, de Butler moordzaak, de zaak Olaf H. en de Deventer moordzaak). Ook in de zaken Baybasin en de Arnhemse villamoordzaak is op basis van de nieuwe wet onderzoek verricht door de procureur-generaal. Ten tijde van de afronding van het onderzoek was het onderzoek naar Arnhemse villamoordzaak onderzoek nog niet openbaar. Deze zaak ligt nu bij de procureur-generaal.

In dezelfde periode zijn 194 herzieningsvragen door de Hoge Raad behandeld waarvan in 21 gevallen als herzieningsgrond het wettelijk verruimde ‘novumcriterium’ is gebruikt. Drie van deze 21 aanvragen zijn gegrond verklaard (de Hilversumse showbizzmoord-zaak en twee zaken waarin de categorisering van wapens centraal stond). In de Arnhemse villamoordzaak is (nog) geen herzieningsaanvraag ingediend, net zo min als in de Deventer moordzaak. De herzieningsaanvraag van Baybasin is dit jaar door de Hoge Raad afgewezen.

Lees het volledige rapport: Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele