Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Nieuwe aflevering (2018/01) van Justitiële verkenningen en een Minisymposium op 20 maart met als thema: Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Deze aflevering van Justitiële verkenningen is gewijd aan het thema ‘Geheime diensten en de democratische rechtsstaat’. Het doel is een bijdrage te leveren aan het publieke debat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die op 21 maart 2018 onderwerp is van een raadgevend referendum.

Klik op de link voor de inhoudsopgave en de pdf's: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx

Minisymposium Justitiële Verkenningen op 20 maart aanstaande over Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

De bijeenkomst vindt plaats aan de vooravond van het raadgevend referendum op 21 maart over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel ‘de sleepwet’ genoemd).
Het doel van het symposium is om ook de achter- en onderliggende vraagstukken te belichten en daarover te discussiëren. De centrale vraag luidt wat er in deze tijd mag worden verwacht van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Locatie: ‘De Spaanse trappen’ in de hal van de Campus Den Haag, Wijnhavengebouw, Turfmarkt 99, Den Haag.
Aanvang: 16 uur

Het minisymposium is vrij toegankelijk. Voor deelnemers is een exemplaar van het JV-themanummer beschikbaar (zolang de voorraad strekt).
Nadere gegevens over het programma zijn hieronder te vinden.