Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Nieuwe aflevering (2017/03) van Justitiële verkenningen met als thema: Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het doel van dit themanummer is te reflecteren op de ontwikkelingen op het terrein van terrorisme-en radicaliseringsstudies, waarbij verschillende onderzoeksbenaderingen aan bod komen.

Klik op de link voor de inhoudsopgave en de pdf's: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201703-terrorisme-en-radicaliseringsstudies.aspx