Onderzoek naar weigerende observandi TBS

Onderzoek naar weigerende observandi TBS

De problematiek die een weigerende observandus mogelijk met zich meebrengt, is onder de aandacht van velen. Het WODC verricht momenteel verschillende onderzoeken naar de weigerende observandus, waarvan de eerste resultaten voorjaar 2018 worden verwacht.

Verdachten van ernstige misdrijven weigeren niet zelden zich te onderwerpen aan een gedragskundig onderzoek. Maar om hoeveel verdachten gaat het hier eigenlijk? Bij het WODC lopen twee onderzoeken naar deze ‘weigerende observandi’. In het prevalentieonderzoek wordt onderzocht hoeveel weigeraars er tussen 2002 en 2016 waren. Hierbij wordt zowel ambulant als in het Pieter Baan Centrum gekeken. Er wordt ook onderzocht hoe vaak bij een weigerende observandus toch is besloten een TBS-maatregel op te leggen. Verder worden rechters en officieren van justitie geïnterviewd met de vraag of zij nog verbetermogelijkheden zien omtrent deze problematiek.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2857-weigeraars-pbc.aspx

Het tweede onderzoek betreft een evaluatie-onderzoek waarin gekeken wordt of de speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum voor weigerende observandi effect heeft, dat wil zeggen, of de afdeling meer volledige en meer bruikbare rapporten oplevert. Met de informatie uit dit onderzoek wordt tevens bezien of en zo ja hoe het observatieproces van het PBC kan worden geoptimaliseerd.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2909-evaluatie-weigerafdeling-pbc.aspx