Huiselijk geweld in Nederland

Huiselijk geweld in Nederland

overkoepelend syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

Samenvatting

Overkoepelend rapport Huiselijk geweld op basis van drie deelonderzoeken huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen van de deelonderzoeken worden weergegeven en wordt ingegaan op de implicaties daarvan voor toekomstig huiselijk geweld onderzoek.
De algemene hoofdvraag van het onderzoek is: 'Wat is de omvang en de aard van het huiselijk geweld in Nederland en wat is het hulpzoekgedrag van slachtoffers en daders van huiselijk geweld?'

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Kernbegrippen en -definities

  1. Inleiding
  2. Methoden en technieken
  3. Theorie├źn en achtergronden van huiselijk geweld
  4. Resultaten: synthese en aanvullende analyses
  5. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.C.J. van der, Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC, International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-404-3
Reeks:
Onderzoek en beleid 288
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overkoepelend eindrapport Huiselijk Geweld; landelijk onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld overkoepelend eindrapport
Projectnummer:
1573E
Operationele status:
Afgerond