Hits en hints

Hits en hints

De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Samenvatting

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden gelezen en vervolgens worden vergeleken met één of meer referentiebestanden. Deze bestanden bevatten kentekens waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een openstaande boete, een gestolen voertuig of een rijontzegging. Er zijn op dit moment 90 mobiele en 120 vaste ANPR-camera's in gebruik bij de Nederlandse politie.
Dit onderzoek maakt duidelijk of, en zo ja hoe, ANPR kan bijdragen aan (verbeterde) opsporing, vervolging en berechting van delictplegers.
De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:

 • Hoe wordt binnen de Nederlandse strafrechtspleging gebruik gemaakt van ANPR?
 • Op welke elementen van de strafrechtsketen is ANPR van invloed?
 • Draagt de inzet van ANPR bij aan een effectiever werkende strafrechtsketen en zo ja, hoe dan? 

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
English summary

 1. Inleiding
 2. ANPR in Nederland
 3. Wetgeving en bewaartermijn
 4. Beoordelingskader ANPR
 5. Stap 1: Scannen
 6. Stap 2: Referentielijsten en hits
 7. Stap 3: Reactie
 8. Neveneffecten, knelpunten en kosten/baten
 9. Slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Flight, S., Egmond, P. van
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit van opsporingsmiddelen ANPR
Projectnummer:
1952A
Operationele status:
Afgerond