Drugsdelicten beschouwd

Drugsdelicten beschouwd

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee

Samenvatting

De probleemstelling van het onderzoek is drieledig en richt zich op de volgende vragen:

  1. Welke soorten drugs en welke typen delict zijn in het spel bij de geregistreerde Opiumwetfeiten in Nederland uit het jaar 2012?
  2. Wat zijn kenmerken van deze delicten in de onderscheiden Opiumwetfeiten?
  3. Wat zijn de kenmerken van de verdachten naar type delict?

Inhoudsopgave

Afkortingen verklaard
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Over de registratie van drugsdelicten
  3. Opiumwetfeiten: bestandsanalyse
  4. Dossieranalyse: uitleg van methode
  5. Dossieranalyse: de resultaten
  6. Verdachten van Opiumwetdelicten
  7. Totaalbeeld
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geregistreerde drugscriminaliteit in cijfer; nadere uitsplitsing drugsdelicten
Projectnummer:
2325
Operationele status:
Afgerond