Reflectie en actie

Reflectie en actie

Een onderzoek naar moreel leeroverleg binnen Dienst Justitiële Instellingen

Samenvatting

Om professionals te ondersteunen in hun oordeelsvorming wil het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) in een aantal inrichtingen een pilot organiseren met een effectieve methode om tot een weloverwogen keuze te komen. Als voorbereiding hierop wil dit instituut laten inventariseren welke methoden van morele oordeelsvorming bestaan, hoe ze werken en wat bekend is over hun resultaten en effectiviteit. DJI denkt momenteel aan een vorm van moreel leeroverleg, waarbij professionals in overleg en op een systematische manier ingaan op moeilijke situaties en leren om daadwerkelijk moreel te handelen. De doelstelling van dit onderzoek was drieledig:

  1. De inventarisatie van de inhoud, doel en effectiviteit van bestaande morele trainingsprogramma's.
  2. De inventarisatie van organisatie-gerelateerde randvoorwaarden voor een effectieve implementatie van morele trainingsprogramma's.
  3. Een voorstel voor een pilot project met een effectieve methode.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Algemene inleiding
  2. Interviews en inventarisatie bestaande trainingsmethoden
  3. Morele besluitvorming
  4. Moreel leervermogen
  5. Organisatie-gerelateerde randvoorwaarden
  6. Voorstel pilot-project
  7. Conclusie

Dankwoord
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Houwelingen, G. van, Hoogervorst, N., Dijke, M. van
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM) , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus University Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM)
Telefoon:
010 408 2585
Website:
www.rsm.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Moreel leeroverleg binnen DJI; literatuurstudie
Projectnummer:
2549
Operationele status:
Afgerond