Procesevaluatie van de Social Impact Bond "Werk na detentie"

Procesevaluatie van de Social Impact Bond "Werk na detentie"

Samenvatting

De Social Impact Bond “Werk na Detentie” is gericht op intensieve arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. De SIB Werk na Detentie heeft 4 doelen: 1) meer arbeidstoeleiding voor deelnemers, 2) minder recidive van deelnemers, 3) nagaan of het voor gemeenten en Rijk loont om met SIBs te werken en 4) opdoen van ervaring met een SIB en aanknopingspunten krijgen voor toekomstige SIBs.
Dit rapport bevat een procesevaluatie over de voorbereiding en de uitvoering van de arbeidstoeleidingsinterventie in de periode vanaf de officiele start van de SIB op 1 mei 2016 t/m mei 2018.

Het rapport gaat niet over de resultaten van de arbeidstoeleidingsinterventie. De effectevaluatie wordt separaat uitgevoerd door onderzoekbureau Panteia en zal naar verwachting verschijnen in 2021.

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst

Samenvatting
Ter illustratie: beschrijving van 4 deelnemers

  1. Inleiding en onderzoeksaanpak
  2. Evaluatie van de SIB-constructie
  3. De arbeidstoeleidingsinterventie in theorie en praktijk
  4. Randvoorwaarden voor uitvoering van de interventie
  5. De selectie van deelnemers
  6. De deelnemers
  7. Conclusies

Gebruikte literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Plaisier, J., Vollebergh, M., Ditzhuijzen, J. van
Organisatie(s):
Impact R&D , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Impact R&D
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Impact R&D
Telefoon:
06-21712817
E-mailadres:
info@mpct.eu
Website:
www.mpct.eu

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie de Pilot Social Impact Bonds
Projectnummer:
2565
Operationele status:
Afgerond