De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht

Samenvatting

Op 1 juli 2012 is de ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ in werking getreden.1 Deze wet (hierna ook wel Wpv of Wet prejudiciële vragen genoemd) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De regeling is neergelegd in art. 81a RO en de artt. 392-394 Rv.
De probleemstelling die in dit onderzoek voorligt, kan als volgt worden geformuleerd:

 • Hoe werkt de huidige procedure voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in het civiele recht?
 • Is het mogelijk, en zo ja, onder welke omstandigheden, om in het strafrecht een prejudiciële vraagprocedure in te voeren?

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding: aanleiding, opzet, methode
 2. De huidige wettelijke regeling op hoofdlijnen
 3. Analyse van (de jurisprudentie en literatuur over) de civielrechtelijke regeling
 4. Empirische analyse van de wettelijke regeling
 5. Conclusies ten aanzien van de civielrechtelijke regeling
 6. Argumenten in de strafrechtelijke literatuur over de wenselijkheid van een prejudiciële procedure in het strafrecht en de verhouding in cassatie in het belang der wet
 7. Empirische analyse: invoering in het strafrecht?
 8. Synthese in het strafrecht
 9. Samenvatting
 10. Lijst van geraadpleegde literatuur
 11. Bijlagen
 12. Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Jong, E.R. de, Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, A.S. de, Vytopil, A.L.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht -Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall)
Telefoon:
(0)30 – 253 7708
E-mailadres:
UCALL@uu.nl
Website:
http://ucall.rebo.uu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Prejudiciële vraag in de strafrecht procedure
Projectnummer:
2631
Operationele status:
Afgerond