De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

Een literatuurverkenning

Samenvatting

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Op basis hiervan kan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland worden doorontwikkeld, gestuurd en geëvalueerd.
In dit rapport wordt verslag gedaan van een internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin. Het is niet alleen relevant om te weten hoe vaak de beide fenomenen samen binnen één gezin voorkomen (samenloop). Ook is het, met het oog op gerichte preventie en interventie, van belang te weten of de ene geweldsvorm vaker voorkomt als er sprake is van de andere geweldsvorm (samenhang). Bij samenhang gaat het met andere woorden om de vraag of er een verhoogde kans is op kindermishandeling als er huiselijk geweld plaatsvindt (ten opzichte van gezinnen waarin geen huiselijk geweld plaatsvindt) en vice versa. Dit rapport betreft daarom niet alleen een verkenning van de samenloop, maar ook van de samenhang.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en verantwoording
  2. Modellen van samenloop en verklarende theorieën
  3. Kenmerken van empirische studies naar samenloop
  4. Resultaten prevalentie samenloop
  5. Conclusies en reflectie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, A. ten, Witkamp, B., Mertens, N. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuurverkenning samenloop HG en KIMI in één gezinssysteem; pHGK
Projectnummer:
2668C
Operationele status:
Afgerond