De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Samenvatting

In dit rapport is verslag gedaan van een prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland en van de ontwikkeling daarin sinds de vorige rapportages over huiselijk geweld (Van der Veen & Bogaerts, 2010; Van Dijk et al., 2010; Van der Heijden, Cruyff & Van Gils, 2009) en over kindermishandeling (Alink et al., 2011). Het onderzoek bestaat uit verschillende studies en is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid door diverse onderzoeksteams uitgevoerd, onder regie van het WODC.

De vergelijkbaarheid met de eerdere prevalentiestudies is zo groot mogelijk gehouden. Aanvullend op de prevalentieschattingen is voor het eerst de mate van samenloop tussen huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen onderzocht. Verder is in het onderzoek meer dan voorheen aandacht geweest voor de vraag wat slachtofferschap van huiselijk geweld, in het bijzonder (ex-)partnergeweld, voor vrouwen en mannen inhoudt. In het rapport wordt ook de context waarin huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvinden uitgebreid beschreven, onder andere met behulp van een zogenoemd ecologisch model.

De centrale probleemstelling van deze synthese luidt: Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland, welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden en in welke mate is sprake van samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Het volledige onderzoek bestond, naast een drietal voorstudies, uit vijf empirische studies. Twee studies waren primair gericht op het schatten van de omvang van huiselijk geweld onder volwassenen (Van Eijkern et al., 2018; Van der Heijden et al., 2019), twee studies op het schatten van de omvang van kindermishandeling (Schellingerhout & Ramakers, 2017; Alink et al., 2018) en een studie betrof een verdiepend onderzoek onder plegers van partnergeweld en kindermishandeling (Woicik et al., 2018).
Deze synthese gaat alleen over de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Context en aard van huiselijk geweld en kindermishandeling
  3. Prevalentie geweld door (ex-)partners en ander huiselijk geweld
  4. Prevalentie kindermishandeling
  5. Samenloop van huiselijke geweld en kindermishandelingen binnen gezinnen
  6. Conclusies en reflectie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, A. ten, Wittebrood, K., Alink, L.R.A. (medew.), Cruyff, M.J.L.F. (medew.), Downes, R.E. (medew.), Eijkern, E.Y.M. van (medew.), Gils, G.H.C. van (medew.), Heijden, P.G.M. van der (medew.), Prevoo, M.J.L. (medew.), Ramakers, C.C. (medew.), Schellingerhout, R. (medew.), Snippe, J.M. (medew.), Veenstra, D.R. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Meer ruimte in je hoofd
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-01

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Synthese Prevalentieonderzoek HG en KIMI
Projectnummer:
2668I
Operationele status:
Afgerond