Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Toetsend onderzoek tarieven van een aantal producten

Samenvatting

Er is onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre de tarieven die momenteel aan schuldenaren worden berekend, nog in verhouding staan tot de huidige integrale kostprijs van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Actualisering kostenbepalende componenten
  4. Beantwoording zoekvragen
  5. Slotbeschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boogaard, R., Nijhof, W., Kuipers, J.
Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Steekproef tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
Projectnummer:
2669
Operationele status:
Afgerond