Van cijfers naar interpretatie

Van cijfers naar interpretatie

Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit

Samenvatting

In dit rapport staat het duiden van de daling van de jeugdcriminaliteit, zoals opgetekend in de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC), centraal. Er is geïnventariseerd hoe deskundigen tegen deze ontwikkeling aankijken en welke indicatoren in hun optiek kunnen bijdragen aan het duiden daarvan. De volgende onderzoeksvragen komen in dit onderzoek aan de orde:

  1. Kunnen deskundigen nadere kwalitatieve duiding geven aan de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, zoals neergelegd in de Monitor Jeugdcriminaliteit? Zo ja, welke duiding bij welke ontwikkelingen?
  2. Zijn de indicatoren uit het rapport ‘Kijk op jeugdcriminaliteit’ bruikbaar bij het duiden van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en zo ja op welke wijze?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergrond en uitvoering
  2. Vragenlijstonderzoek
  3. Expertmeetings en interviews
  4. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ham, T. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Duiding kwantitatieve ontwikkelingen jeugdcriminaliteit
Projectnummer:
2675B
Operationele status:
Afgerond