National Risk Assessment

National Risk Assessment

Witwassen

Samenvatting

Aan het witwassen van geld gaat een vorm van criminaliteit vooraf, bijvoorbeeld de gronddelicten drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Om crimineel geld wit te wassen wordt gebruikgemaakt van verschillende kanalen, zoals banken, betaaldienstverleners en vastgoed. Binnen deze kanalen kunnen diverse methoden worden toegepast die zijn te verbinden aan de bovengenoemde witwasfasering. In deze NRA staat de economische benadering van witwassen centraal.
Het doel van deze eerste National Risk Assessment (NRA) is het in kaart brengen van de tien grootste risico’s op het terrein van witwassen en de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium (wet- en regelgeving) gericht op de preventie en repressie van witwassen. Deze eerste NRA focust zich op de analyse van de tien witwasrisico’s die door experts uit een longlist van witwasdreigingen zijn geselecteerd omdat zij deze zien als de risico’s met de grootste potentiële impact.

De NRA biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke contextvariabelen maken Nederland kwetsbaar voor het optreden van witwassen?
 2. Welke tien risico’s op het terrein van witwassen kunnen – gezien de Nederlandse context – worden aangemerkt als de risico’s met de grootste potentiële impact?
 3. Welke risico’s zijn in Nederland nog niet gesignaleerd maar zouden in de toekomst actueel kunnen worden? Hoe kan hier nader zicht op worden verkregen?
 4. Welk beleidsinstrumentarium is in Nederland beschikbaar om de risico’s tegen te gaan?
 5. In welke mate mag van het beschikbare beleidsinstrumentarium worden verwacht dat ze de risico’s effectief tegengaan?
 6. Tegen welke van de risico’s zijn de Nederlandse beleidsinstrumenten ineffectief? Waarom is dat? Welke mogelijkheden bestaan om dit te herstellen? In hoeverre zijn deze mogelijkheden ook uitvoerbaar?
 7. Welke risico’s blijven bestaan na de inzet van het beleidsinstrumentarium? Wat is de ernst van de resterende risico’s als ze met elkaar vergeleken worden?

Ten behoeve van de volgende NRA’s biedt deze eerste NRA ook een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke kwantitatieve data kunnen bij volgende NRA’s worden gebruikt om de risico’s op witwassen in beeld te krijgen?
 2. Welke lessen/leerpunten zijn te benoemen voor volgende NRA’s?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksmethodiek
 3. Wat maakt Nederland kwetsbaar voor witwassen?
 4. Risico’s op het terrein van witwassen
 5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
 6. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.C.J. van der, Heuts, L.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-13
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
NRA witwassen 1; deelproject 4 NRA
Projectnummer:
2689C
Operationele status:
Afgerond