National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Samenvatting

Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland (uitgevoerd in 2017) een NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).

De NRA voor de BES-eilanden is net als de NRA voor Europees Nederland opgebouwd met de volgende elementen:

  1. Een contextanalyse waarin de specifieke kenmerken van de BES-eilanden worden geschetst die van invloed worden geacht op het wel of niet vóórkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
  2. In de fase van de risico-identificatie worden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact vastgesteld en geordend. De risico’s worden geselecteerd uit een longlist van dreigingen.
  3. De fase van de risicoanalyse. De analyse levert zicht op de mate waarin het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en bestrijding van de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering, de risico’s tegengaat die in de fase van de risico-identificatie naar voren kwamen als de risico’s met de grootste potentiële impact.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethodiek
  3. Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen?
  4. Risico's op het terrein van witwassen
  5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
  6. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.J.C. van der, Heuts, L.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-17
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
National Risk Assessment BES eilanden; deelproject 7 NRA
Projectnummer:
2689G
Operationele status:
Afgerond