National Risk Assessment Witwassen 2019

National Risk Assessment Witwassen 2019

Samenvatting

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). In 2017 heeft het WODC een eerste National Risk Assessment (NRA) Witwassen en NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. Een jaar later heeft het WODC op beide terreinen ook voor Caribisch Nederland – ofwel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een NRA uitgevoerd (zie links bij: Meer informatie). Voor Europees Nederland is in 2019-2020 een tweede NRA Witwassen uitgevoerd, die als doel heeft om de grootste risico’s op het terrein van witwassen in kaart te brengen. De risicoanalyse is opgebouwd aan de hand van de ISO 31000 structuur voor risicomanagement en de daarin wetenschappelijk erkende effectieve methoden voor risicobepaling. Parallel aan de uitvoering van de tweede NRA Witwassen is de tweede NRA op het terrein van terrorismefinanciering uitgevoerd (voor Europees Nederland).

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethodiek
  3. Wat maakt Nederland kwetsbaar voor witwassen?
  4. Inzicht in de grootste dreigingen op het terrein van witwassen
  5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
  6. Grootste witwasrisico's in Nederland
  7. Conclusies

Summary
Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veen, H.C.J. van der, Heuts, L.F., Leertouwer, E.C. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-11
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
NRA witwassen 2; deelproject 8 NRA
Projectnummer:
2689H
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie