Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

Samenvatting

Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de technische en operationele mogelijkheden voor het verbeteren van communicatie en informatie-uitwisseling tussen burgers, hulpdiensten en besturen op Caribisch Nederland.

De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de inzet en effectiviteit van beschikbare communicatiemiddelen, zoals noodnummers, mobiele en vaste telefoons, portofoons, mobilofoons, marifoons, satellietmiddelen, televisie, radio en sociale media. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van:
a. de operationele communicatie- en informatie uitwisseling binnen en tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis op basis van 24/7;
b. de communicatie- en informatie uitwisseling tussen de besturen in Caribisch Nederland en Europees Nederland in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis;
c. de noodcommunicatie van burgers naar hulpverleningsdiensten in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis;
d. het waarschuwen van de bevolking bij een ongeval/ramp.

Crisis wordt hierbij gedefinieerd als "situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast" (Veiligheidswet BES, 2010, artikel 1).

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst met afkortingen
Lijst van technische afkortingen
Lijst van Figuren
Lijst van Tabellen
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Minimale eisen ten aanzien van communicatie
  3. Effectiviteit van communicatiemiddelen
  4. Praktische oplossingen en nieuwe ontwikkelingen
  5. Inbedding in wetgeving, beleids- en toezichtskader
  6. Conclusies en aanbevelingen

Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molen, I. van der (red.), Berendsen, J., Gerardts, R., Haverkort, B., Meijerink, B., Misana-Ter Huurne, E., Rojer, G., Schoop, R., Torenvlied, R.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit van CuraƧao, Saxion University of Applied Sciences, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Kenniscentrum risicomanagement en veiligheid
Contactpersoon:
I. van der Molen
Telefoon:
053-4893542
E-mailadres:
p.vandermolen@utwente.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Communicatiemiddelen bij calamiteiten, rampen en crises in Caribisch Nederland
Projectnummer:
2737
Operationele status:
Afgerond