Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag door jongeren als dilemma

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag door jongeren als dilemma

Een schatting van het 'dark number' van niet-aanvragers van een VOG voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs

Samenvatting

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een preventief bestuursrechtelijk instrument, dat bedoeld is te voorkomen dat personen die een bepaald justitieel verleden hebben kwetsbare functies in de samenleving gaan vervullen. Een VOG kan in verschillende gevallen van een arbeidssituatie nodig zijn, bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin met kwetsbare personen, met vertrouwelijke gegevens, met geld of met specifieke goederen wordt gewerkt.
Het doel van het onderzoek is te achterhalen in welke mate deze (v)mbo-jongeren geen VOG-aanvraag ten behoeve van het onderwijs indienen omdat zij, al dan niet vanwege hun justitieel verleden, verwachten geen VOG te ontvangen.

De algemene hoofdvragen van dit onderzoek luiden als volgt:

  1. In welke mate dienen (v)mbo-jongeren geen VOG-aanvraag in omdat zij inschatten dat zij geen VOG krijgen vanwege hun justitieel verleden?
  2. In hoeverre hangt het niet-aanvragen samen met de ernst en/of aard van hun justitieel verleden, hun kennisniveau over de VOG en/of hun (gewenste) opleiding?
  3. In welke mate is de inschatting van VOG-mijders dat zij geen VOG krijgen juist?

Voor de beantwoording van de hoofdvragen zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd. In deze rapportage staan de bevindingen van beide deelonderzoeken gepresenteerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet en dataverzameling
  3. VOG-aanvragen door laatstejaars vmbo'ers en jongeren in het mbo
  4. VOG-aanvragers onder (v)mbo-jongeren met en zonder justitieel verleden
  5. Kennis van de jongeren omtrent de VOG
  6. VOG-aanvraag mijders nader bekeken
  7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boekhoorn, P., Verhaegh, T., Wolbers, M.
Organisatie(s):
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA Nijmegen), Bureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (BBSO), WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
KBA Nijmegen
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
KBA Nijmegen
 
Professor Molkenboerstraat 9
 
6524 RN Nijmegen
Telefoon:
024-3823240
Fax:
024-3823249
E-mailadres:
info@kbanijmegen.nl
Website:
https://www.kbanijmegen.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dark number VOG
Projectnummer:
2788
Operationele status:
Afgerond