Slachtofferschap van online criminaliteit

Slachtofferschap van online criminaliteit

Een onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Samenvatting

Dit onderzoek is een eerste verkenning in Nederland naar de impact op slachtoffers van online delicten, de behoeften van slachtoffers en de verantwoordelijkheden van politie, justitie en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de vraag in hoeverre en hoe de situatie en behoeften van slachtoffers van online criminaliteit afwijken van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten.

Onder de noemer ‘online criminaliteit’ vallen diverse delicten die kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen delicten waarbij de ICT-structuur zelf doelwit is én waarbij voor het plegen van dat delict ICT van wezenlijk belang is voor de uitvoering.
Onder gedigitaliseerde criminaliteit vallen traditionele offline delicten die ook online kunnen worden gepleegd.

De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
In hoeverre en hoe wijken de situatie en behoeften met betrekking tot politie/justitie van slachtoffers van online criminaliteit (zowel cybercrime als gedigitaliseerde criminaliteit) af van de situatie en behoeften van slachtoffers van traditionele offline delicten?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksvragen en methode
  3. Slachtofferschap traditionele offline delicten: behoeften en beleid
  4. Gevolgen van slachtofferschap online delicten
  5. Behoeften en verantwoordelijkheden na slachtofferschap
  6. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leukfeldt, R., Notté, R., Malsch, M.
Organisatie(s):
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
NSCR
Jaar van uitgave:
2018

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtofferschap van cybercrime
Projectnummer:
2839
Operationele status:
Afgerond