Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

Samenvatting

De nieuwe kinderbeschermingswetgeving werd van kracht op 1 januari 2015, gelijktijdig met de Jeugdwet. Het onderzoek naar de uitvoering van de gewijzigde jeugdbeschermingswetgeving is een tussenevaluatie. Regioplan heeft in 2015 een evaluatie kader vastgesteld inclusief een indicatorenset, en er is een nulmeting en een stand van zaken meting verricht (zie link bij: Meer informatie). Deze tussenevaluatie bouwt hierop voort. In 2020 zal de eindevaluatie plaatsvinden. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de probleemstelling: Hoe verloopt de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving, zijn er knel- of aandachtspunten, wat zijn de (tussentijdse) resultaten van de kinderbeschermingswetgeving en in hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het ontwikkelingsperspectief van het kind
  3. Transparantie, doelgerichtheid en toegang tot de rechter
  4. Uitvoering van de wet: overige aspecten
  5. Doelbereik en uitvoering van de wet

Literatuurlijst
Summary
Bijlagen
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
L√ľnnemann, K., Huijer, J., Bel, K., L√ľnnemann, M., Steketee, M., Weijers, I.
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tussenevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen; 1-meting)
Projectnummer:
2851
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie