Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding

Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding

Een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de nakoming van afspraken over contact/omgang tussen minderjarige kinderen en ouders na scheiding. De achtergrond van dit onderzoek is het streven van de wetgever om met wetgeving en beleid de nadelige gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en ouders, terug te dringen.
De onderstaande onderzoeksvragen komen in dit rapport aan de orde:

  1. Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na hun scheiding? Wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen hiertoe in het Australische, Deense en Noorse recht?
  2. Welke oorzaken en verklaringen kunnen in de (wetenschappelijke literatuur) worden onderscheiden voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken over contact/omgang met de bij een scheiding betrokken (minderjarige) kinderen?
  3. Wat leren deze inzichten over het niet nakomen van afspraken rond contact/omgang met kinderen binnen de Nederlandse context? Dienen zich hierbij verschillen aan tussen bepaalde groepen in de samenleving?
  4. Welke (juridische) mogelijkheden bestaan om alsnog te komen tot de naleving van de gemaakte afspraken? Op welke wijze verloopt het gebruikmaken van deze mogelijkheden in de praktijk? Welke knelpunten doen zich hierbij eventueel voor? Hoe wordt in het Australische, Deense en Noorse recht met deze problemen omgegaan?
  5. In hoeverre bieden de gevonden oorzaken en verklaringen voor het niet nakomen van afspraken rond contact/omgang met kinderen en de mogelijkheden die er zijn om alsnog tot naleving van deze afspraken te komen aanknopingspunten voor het terugdringen van het aantal scheidingen waarbij gemaakte afspraken over de omgang niet worden nagekomen?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en methoden
  2. Afspraken contact/omgang maken en naleven
  3. Oorzaken en verklaringen voor het niet naleven van contact/omgangsregelingen
  4. Buitenlandse stelsels - afspraken contact/omgang maken en naleven
  5. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Antokolskaia, M.V., Jeppesen de Boer, C.G., Ruitenberg, G.C.A.M., Schrama, W.M., Valk, I.E. van der, Vrolijk, P.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL), Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL)
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vrije Universiteit - Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL)
 
De Boelelaan 1077
 
1081 HV
Telefoon:
(020) 59 86294
E-mailadres:
m.v.antokolskaia@vu.nl
Website:
https://rechten.vu.nl/nl/onderzoek/organisatie/onderzoeksprogrammas/acfl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebrekkige naleving gezag- en omgangszaken
Projectnummer:
2907
Operationele status:
Afgerond