Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp

Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp

Samenvatting

Het primaire doel van deze studie was een (verkennend) antwoord te vinden op de vraag naar de procedurele- en hulpbehoeften van hate crime slachtoffers in de context van het strafproces en de mate waarin het Nederlandse strafproces en de slachtofferhulpverlening momenteel aan die behoeften voldoen. Om deze vraag te beantwoorden werd eerst een inventarisatie gemaakt van de impact van hate crime op de verschillende groepen slachtoffers, van hun behoeften ten aanzien van en ervaringen met de strafprocedure en de hulpverlening. Ook werd gekeken naar de procedurele rechten en voorzieningen die in buitenlandse jurisdicties (Verenigd Koninkrijk en EU-lidstaten), voor hate crime slachtoffers zijn ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Impact op en procedurele behoeften van hate crime slachtoffers
  3. Interviews met vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties
  4. Rechten van hate crime slachtoffers in andere EU lidstaten
  5. Anti-hate crime beleid in het Verenigd Koninkrijk
  6. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aa, S. van der, Claessen, J., Hofmann, R.
Organisatie(s):
Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Maastricht University - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Speciale behoeftes van slachtoffers van hate crime
Projectnummer:
2922
Operationele status:
Afgerond