Veronderstelde werkzame mechanismen van mobiele applicaties ter ondersteuning van re-integratie van (ex-)gedetineerden

Veronderstelde werkzame mechanismen van mobiele applicaties ter ondersteuning van re-integratie van (ex-)gedetineerden

Samenvatting

Het zogeheten project Mattie heeft als doel het ontwikkelen van een innovatieve technologie die (ex-)gedetineerden ondersteunt bij hun re-integratie. De specifieke doelgroep van Mattie zijn gedetineerden die deelnemen aan een penitentiair programma (PP). Inmiddels is een marktverkenning uitgevoerd, evenals een veldonderzoek naar mogelijk interessante functionaliteiten voor een te ontwikkelen app. Wat nog ontbreekt, is een wetenschappelijke onderbouwing waarom bepaalde technologie een positieve invloed zou kunnen hebben op gedrag. Meer concreet zou het gaan om de vraag of de app ex-gedetineerden kan helpen hun dagelijks leven te structureren en kan bijdragen aan het oplossen van problemen die zich voordoen. Op welke wijze zou de app de zelfredzaamheid van ex-gedetineerden kunnen versterken?
Het onderzoek bestaat uit drie delen. In deel 1 zal onderzocht worden wat bekend is over het gebruik van applicaties in de justitiƫle context. In deel 2 zal nagegaan worden wat bekend is over het gebruik van apps in een of meer gerelateerde context(en), zoals bijv. revalidatie of verslavingsproblematiek. In deel 3 zal onderzocht worden wat de resultaten uit deel twee kunnen betekenen voor de justitiƫle context en of een vertaling plaats kan vinden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veronderstelde werkzame mechanismen van mobiele applicaties ter ondersteuning van re-integratie van (ex-)gedetineerden
Organisatie(s):
WODC, Dialogic Innovatie en Interactie
Projectnummer:
2933
Operationele status:
Lopend