Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Een verkennend onderzoek - Met casestudy’s naar contentmoderatie door online platformen, zelfrijdende auto’s, de rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes

Samenvatting

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met beslissingen die worden genomen door of met behulp van algoritmen. De inzet van algoritmen kan kansen opleveren voor het verwezenlijken van publieke waarden en belangen. Zo kunnen algoritmen besluitvormingsprocessen efficiënter maken en bijdragen aan het vinden van oplossingen voor verschillende soorten maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd kan de inzet van algoritmen risico’s met zich brengen en vragen oproepen over de bestendigheid van de juridische kaders die beschikbaar zijn om publieke waarden en belangen te beschermen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is in dit verband als volgt gedefinieerd:
Welke kansen en risico’s doen zich voor bij algoritmische besluitvorming met betrekking tot de bescherming en realisering van publieke waarden en belangen, en zijn de bestaande juridische kaders voldoende bestendig om kansen te verwezenlijken en het intreden van geïdentificeerde risico’s te voorkomen of de gevolgen daarvan te mitigeren?
Centraal in het onderzoek staan de huidige toepassingen van algoritmen in besluitvormings-processen en de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dat gebied te verwachten zijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is onder meer gebruikgemaakt van casestudy’s naar de inzet van algoritmen in vier, door het WODC en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerde domeinen: contentmoderatie, zelfrijdende auto’s, rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Algoritmen: een introductie
  3. Publieke waarden en belangen
  4. Casestudy Contentmoderatie door online platformen
  5. Casestudy Zelfrijdende auto's
  6. Casestudy De rechtspraak
  7. Casestudy Overheidsincasso bij verkeersboetes
  8. Kansen en risico's
  9. Bestendigheid van de juridische kaders
  10. Conclusie

Bijlagen
Bibliografie
Over het onderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kulk, S., Deursen, S. van, Snijders, Th. (medew.), Breemen, V. (medew.), Wouters, A. (medew.), Philipsen, S. (medew.), Boekema, M. (medew.), Heeger, S. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum
 
Achter Sint Pieter 200
 
3512 HT Utrecht
Telefoon:
(030) – 253 80 74
E-mailadres:
montaignecentrum@uu.nl
Website:
http://montaigne.rebo.uu.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Regulering van algoritmen die zelfstandig besluiten nemen
Projectnummer:
2947
Operationele status:
Afgerond